New Store Development Manager (NSD)

Pizza 4P‘s Ha Noi, 5 Phan Ke Binh, Ba Dinh, Ha Noi; 43 Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi & Lotte Tower 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi - Head Office (Managerial Level) Toàn thời gian

Mô tả công việc

Level: Manager 

Working Location: HN

Direct Report: Deputy CEO

JOB DESCRIPTION

• Stay updated on real estate market’s trend and outlook and keep senior management informed on such developments

• Maintain intimate knowledge of current and upcoming retail real estate projects and land bank

• Assist in developing and monitoring company’s site development strategy

• Identify and recommend potential projects in accordance with company’s strategy

• Conduct field evaluation to assess feasibility for sites, including estimating development costs and construction time and recommending possible deal structure

• Negotiate with landlords to arrive at definitive agreements that satisfy company’s goals and KPIs

• Build and maintain close relationship with landlords so that all issues before and after site opening are resolved expediently

• Manage agents’ relationships if and when using agents/brokers

• Create, propose and implement store concept in line with concept guideline including planning and fit-out

• Coordinate with other departments including Restaurant, GA, SCM, MKT, Finance to make sure works in line.

• Manage the team members and Collaborate with other functions to ensure the projects are on schedule

• Track and follow up on task identified during projects

Mô tả công việc:

• Cập nhật xu hướng và triển vọng của thị trường bất động sản, báo cáo các thông tin đó cho các cấp quản lý.

• Duy trì các kiến thức chuyên sâu của các dự án bất động sản hiện tại và tương lai.

• Hỗ trợ phát triển và giám sát các chiến lược phát triển của công ty.

• Xác định và đưa ra đề xuất các dự án tiềm năng theo chiến lược phát triển của công ty

• Tiến hành đánh giá thực tế để có thể đưa ra tính khả thi cho dự án, bao gồm ước tính chi phí phát triển và thời gian xây dựng, đề xuất các phương án khả thi.

• Đàm phán với chủ nhà để đạt được các thảo thuận mà có thể hài hoà các mục tiêu và KPI của công ty.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với chủ nhà để tất cả các vấn đề phát sinh trước và sau dự án có thể được giải quyết nhanh chóng.

• Quản lý các mối quan hệ với môi giới khi sử dụng các công ty môi giới.

• Xây dựng, đề xuất và triển khai ý tưởng thiết kế của nhà hàng theo ý tưởng có sẵn bao gồm lập kế hoạch và phương án phù hợp.

• Phối hợp với các phòng ban khác bao gồm nhà hàng, SCM, GA, MKT, Finance để tất cả các công việc được thực hiện trôi chảy

• Quản lý các thành viên trong nhóm và các bộ phận có liên quan để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ.

• Theo dõi các nhiệm vụ đã được xác định trong suốt dự án.

CANDIDATES REQUIREMENTS:

• Bachelor degree is required

• At least 3 years of experiences in retail development, especially in negotiation and deal closing

• Ability to communicate clearly and concisely (English and Vietnamese), both orally and in writing

• Knowledge of relevant legal real estate frameworks

• In-depth knowledge of the real estate industry and its current events

• The ability to handle pressure and meet deadlines

• Skill in prioritizing obligations

• Attention to detail

• Excellent time management and organization

Yêu cầu:

• Có bằng cử nhân.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong mở rộng chuỗi, đặc biệt là đàm phán và chốt các thoả thuận.

• Có thể giao tiếp trôi chảy và rành mạch (Tiếng Anh và tiếng Việt) cả đọc và viết.

• Có kiến thức pháp luật về ngành bất động sản.

• Có kiến thức chuyên sâu về ngành bất động sản và sự kiện có liên quan.

• Có khả năng chịu đựng áp lực và đáp ứng các thời hạn.

• Tập trung vào chi tiết

• Quản lý và sắp xếp thời gian tốt.

SALARY

• Salary: Negotiation

• 13th month salary

• 12 days paid leave a year

Lương:

• - Lương : thoả thuận

• - Lương tháng 13

• - 12 ngày phép


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Chia sẻ với bạn bè:

Lương: Thỏa thuận

Địa chỉ: Pizza 4P‘s Ha Noi, 5 Phan Ke Binh, Ba Dinh, Ha Noi; 43 Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi & Lotte Tower 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi

Phòng ban: Head Office (Managerial Level)

Hạn nộp hồ sơ: 07/03 — 31/05/2019